Robrecht Renard

Afrika in Crisis?

Van alle ontwikkelingslanden lijken de (meeste) Afrikaanse maar niet of zelfs steeds minder in het reine te komen met hun economische, politieke, demografische en ecologische problemen, ofschoon zij het relatief grootste deel van alle ontwikkelingshulp ontvangen. De auteur uit het zorgwekkend vermoeden dat een definitieve kentering te goede, om uiteenlopende redenen van internationale en nationale aard, het eerste paar decennia niet te verwachten is.

verschenen: Juli 1988, blz. 891

jaargang: 55/10