Luc Devoldere

Afscheid van Yourcenar

Quoi? L’Éternité: een autobiografie zonder ik

Marguerite Yourcenar (1903-1987) omschreef het laatste en posthuum verschenen deel van haar trilogie Le Labyrinthe du monde , bescheiden als een ‘livre fait de souvenirs’. Quoi? L’Éternité is een voorstudie van wat een roman zou kunnen worden en terzelfdertijd een echte roman omdat Wahrheit en Dichtung er in een meeslepende romaneske waarheid versmelten. Zou de roman dan toch niet dood zijn? Yourcenar (Quoi?L’Éternité) : een autobiografie zonder ik (1989)

verschenen: Juni 1989, blz. 797

jaargang: 56/09