Guy Dilweg

Afschrikking door kernwapens – 30 jaar NATO

Het hebben van – en dreigen met – kernwapens heeft de moezaam ontwikkelde ehtiek van een menselijker wijze nog enigszins te rechtvaardigen oorlogsvoering fundamenteel ontwricht en ontkracht, door de volstrekte disproportie tussen het beoogde, goede doel (veiligheid bv.) en het kwalitatief nieuw en reddeloos immoreel karakter van de radioactieve vernietiging en besmetting. Alleen een geleidelijke maar besliste en tenslotte definitieve verzaking aan dat geperverteerd afschrikkingsmechanisme kan überhaupt weer een ethiek van menswaardige conflictenregeling doen ontstaan.

verschenen: Juli 1979, blz. 909

jaargang: 46/10