Robert Hotz

Aggiornamento en anti-communisme

Schrijver bespreekt een artikel van Velicovic in een Russisch filosofisch tijdschrift en toont daarbij aan, dat men van die zijde naast een aantal positieve punten ook een soort tactiek ziet in het aggiornamento van de katholieke kerk. Het Vaticaan wil met de dialoog tussen katholieken en marxisten alleen maar zijn eigen positie versterken en de communistische bewegin infiltreren en verzwakken.

verschenen: September 1971, blz. 1185

jaargang: 38/11