Gabriël van den Brink

Agressief gedrag bij jongeren

Over de betekenis van een fenomeen

Het zgn. zinloos geweld zegt iets over een maatschappij waarvan de leden zich steeds assertiever, en daardoor uiteindelijk ook agressiever gaan gedragen. Vooral jongeren die in ongunstige omstandigheden opgroeien, worden gewelddadig in situaties waarin de sociale controle ontbreekt. Er is dringend een nieuw beschavingsoffensief nodig: de gedragsregels moeten duidelijk gemaakt worden, de maatschappij moet in opvoeding investeren, en wij moeten allemaal de cultuur van de individuele zelfstandigheid wat relativeren.

verschenen: September 2002, blz. 686

jaargang: 69/08