Peter Piot

AIDS-bestrijding in de Derde Wereld

De rol van het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen

Zowel door de omvang van de besmetting als door de aparte epidemiologische kenmerken ervan, stelt AIDS in de Afrikaanse landen bijzonder hachelijke problemen op het vlak van detectie, preventie en de medische verzorging van de geïnfecteerde personen. De klassieke, post-koloniale gezondheidszorg is aan een grondige herziening toe die terdege rekening houdt met de sociale, medische en financiële mogelijkheden én onmogelijkheden van een, aan de lokale omstandigheden werkelijk aangepaste bestrijding van de kwaal.

verschenen: Februari 1988, blz. 394

jaargang: 55/05