Erik Faucompret

Alexis de Tocqueville

Vrijheid en gelijkheid

In het vorige nummer had Erik Faucompret het over de Tocquevilles ideeën over het rassenprobleem in de VS. Nu over zijn opvatting van vrijheid en gelijkheid, twee politieke idealen die vaak met elkaar in conflict komen. De Tocquevilles magnum opus, De la démocratie en Amérique, is een van die klassieke werken die veel meer nageciteerd worden dan echt gelezen. Een aandachtige lectuur kan de relevantie ervan voor de hedendaagse samenleving blootleggen. ‘Het hangt van de naties van onze tijd zelf af of de realisatie van het gelijkheidsideaal zal leiden tot lijfeigenschap of vrijheid, tot kennis of barbarij, tot voorspoed of ellende.

verschenen: November 1985, blz. 112

jaargang: 53/02