Hans Van Crombrugge

In ons onderwijs wordt beroepsopleidend onderwijs eerder niet dan wel als vorming begrepen. De wereld van vorming lijkt juist beschouwd te worden als tegengesteld aan de wereld van arbeid en beroep. In deze bijdrage verkent de auteur twee sporen om deze twee werelden toch met elkaar te verbinden of toch minstens dichter bij elkaar te brengen. Hij gaat dieper in op de idee van ambachtelijkheid om de kern van beroepsvorming te vatten. Een tweede piste kan gevonden worden in de Bildungstheorie zelf.

verschenen: maart-april 2018, blz. 118

jaargang: 85/02