Jan Muylle

All that jazz

Jazz heeft heel wat blanke kunstenaars op uiteenlopende wijze bezield. De eerste sporen van jazz in de schilderkunst dateren van voor de Eerste Wereldoorlog. Later werd de ‘zwarte muziek’ vooral populair in artistieke en intellectuele milieus. Sindsdien emancipeerde het genre zich tot ‘ernstige’ muziekvorm.

verschenen: December 1994, blz. 1017

jaargang: 61/11