Herman Simissen

Alle wegen leiden naar Rome…

De Romeinse weg als levend verleden

Het wegennet van de Romeinen behoort tot de meest indrukwekkende prestaties uit de klassieke Oudheid en strekte zich uit over delen van Europa, Afrika en Azië. Het was van grote betekenis voor bijvoorbeeld de verspreiding van het christendom. De Romeinse wegen vormden veelal tot ver in de negentiende eeuw de belangrijkste verbindingen in Europa.

verschenen: December 2005, blz. 996

jaargang: 72/11