Cornelis Verhoeven

Alledaagsheid

Alledaagsheid is geen wijsgerige categorie en explodeert onder het oog van de beschouwelijkheid, omdat zij het vervallen produkt is van een wil tot macht en heersen over de dingen. Het verval bestaat misschien niet zozeer hierin dat een oorspronkelijke heiligheid en religieuze betekenis van de wereld verwaarloosd is of dat de dingen door rationaliteit verklaard worden, maar dat zij geen object van verwondering meer zijn.

verschenen: Januari 1975, blz. 315

jaargang: 42/04