Daniël Cuypers

‘Alleen wie voldoende onverantwoordelijk is, kan verantwoordelijkheid nemen’

Een soepeler administratie dankzij minder verantwoordelijkheid voor de ambtenaren, een paradox?

* ambtenarij * * administratie * * Copernicushervorming * * wet inzake verantwoordelijjkheid van de ambtenaar *

verschenen: Maart 2004, blz. 260

jaargang: 71/03