Gert Verschraegen

Alles wat men moet weten

Over de (in-)actualiteit van het bildungsideaal

Het bildungsideaal heeft zijn wortels in het achttiende-eeuwse Duitsland. In de eeuw van de Verlichting vormde de canon van de ‘klassieke’ werken nog een overzichtelijk geheel. In onze eeuw zijn er nogal wat vragen gerezen: welke selectiecriteria hanteer je bij het vastleggen van een culturele canon? En is ‘Cultuur’ altijd een garantie van ‘beschaving’?

verschenen: Oktober 2000, blz. 796

jaargang: 67/09