Guido Vanheeswijck

Als de rivierbedding zich verlegt

Over twijfel en zekerheid

Vorige maand verdedigde Benjamin De Mesel in Streven de stelling dat er grenzen zijn aan de plicht die de kritische filosoof zichzelf vaak voorhoudt, de plicht om aan alles te twijfelen. Maar, reageert Guido Vanheeswijck, een filosoof moet altijd waakzaam blijven en de paradigmatische vanzelfsprekendheden van de eigen tijd in vraag blijven stellen. De authentieke filosoof bevindt zich in de ongemakkelijke positie tussen die van de dogmatisch scepticus enerzijds en die van de paradigmatisch dogmaticus anderzijds.

verschenen: Mei 2017, blz. 385

jaargang: 84/05