Joris Gerits

Als een prismaslijper

Het dichterlijke oeuvre van K. Michel

*K. Michel* *VSB Poëzieprijs* *Waterstudies* *Boem! De nacht*

verschenen: Juli 2000, blz. 652

jaargang: 67/07