Jacques De Visscher

‘Als in een duistere spiegel…’

Bij het overlijden van Ingmar Bergman

Ingmar Bergman overleed op 30 juli 2007. Hij liet als auteur, film- en theaterkunstenaar een gigantisch oeuvre na. Vooral als cineast heeft hij geschiedenis geschreven, omdat zijn films van een boodschap getuigen. Zijn mens- en wereldbeeld is niet opbeurend, maar evenmin somber. Hij wil tonen dat de liefde van man en vrouw de grondslag is van alle wijsheid. Dat is niet altijd duidelijk te maken, vandaar dat dubbelzinnigheid in zijn werk niet ontbreekt. We zijn immers niet volmaakt en zien de werkelijkheid ‘door een spiegel in raadselen’.

verschenen: December 2007, blz. 973

jaargang: 74/11