Tjeu Van Den Berk

Als men in de verkeerde trein stapt …

De laatste bisschoppensynode heeft zich beziggehouden met het probleem van de katechese. De kritiek van de auteur concentreert zich vooral rond de vaststelling dat men bij de huidige situatie niet meer als vanzelfsprekend mag uitgaan van de gïnteresseerdheid en zeker niet van een verlangen naar medeverantwoordelijkheid in de Kerk van de aangesprokenen. Door deze situatie niet voldoende onder ogen te zien slagen de bisschoppen er niet in een werkzame oplossing te bieden voor het vraagstuk van de geloofsverkondiging.

verschenen: Maart 1978, blz. 549

jaargang: 45/06