Ludo Abicht

Amerikaan worden om Europeaan te zijn?

Twaalf stellingen over de ‘veramerikanisering’ van het nieuwe Eur

‘Uit Amerika, kan daar ooit iets goeds vandaan komen?’ Progressief Europa smaalt op de Amerikaanse cultuur of wancultuur en op de veramerikanisering van de onze. Maar zouden we niet beter erkennen dat er van de Nieuwe naar de Oude Wereld ook veel waardevols komt overgewaaid? Een pleidooi voor die erkenning in twaalf stellingen. Wie het er niet mee eens is, mag het zeggen. Stellingen zijn er om beaamd of tegengesproken te worden. Europa : Amerikansering ? (12 stellingen:: 1991)

verschenen: Juli 1991, blz. 878

jaargang: 58/10