L.L.S. Bartalits

Amerikaans-Russisch antagonisme in verband met China

Al kan president Nixon tengevolge van de Amerikaans-CHinese besprekingen in Moskou onderhandelen vanuit een zekere positie van macht, het zou niet alleen onverstandig, maar zelfs voor de vrede gevaarlijk zijn, Rusland in een positie van isolement te willen dringen. De Russen hebben de laatste dertig jaar laten zien, dat ze zich niet laten intimideren.

verschenen: Mei 1972, blz. 755

jaargang: 39/08