Francis X. Winters

Amerikaanse bisschoppen en bewapeningswedloop

Onverwacht snel en tot veler verrassing zijn de Amerikaanse bisschoppen op de voorposten beland van het groeiend verzet tegen de nucleaire afschrikkingsstrategie van hun regering. De auteur gaat in op hun motieven en argumenten, die nog een definitiever verslag moeten krijgen in het herderlijk schrijven dat voor november aangekondigd werd.

verschenen: Oktober 1982, blz. 3

jaargang: 50/01