Eduard Kimman

Amerikaanse bisschoppen over economie

Een paar jaar na hun opmerkelijke brief over de bewapeningswedloop en de vrede hebben de Amerikaanse bisschoppen zich nu ook gewaagd aan het voorontwerp van een brief over economie en christelijke ethiek. Zij formuleerden enkele fundamentele nomren voor het economisch leven, de implicaties daarvan voor een zestal factoren en/of instanties die daarin een rol spelen, en een paar concretere beleidstoepassingen, afgestemd op de Amerikaanse situatie. Ten dele reeds scherp aangevochten in de ‘lekenbrief’ van een groep vooraanstaande katholieken, wordt de tekst in zeer ruime kring bediscussieerd en beritiseerd, en zal zeker, zoals zijn voorganger, nog heel wat wijzigingen ondergaan.

verschenen: Juli 1985, blz. 782

jaargang: 52/10