A.M. van Nispen tot Pannerden

Angst

Het fenomeen angst staat zo dicht bij het leven van alle dag dat het eeuwenlang als zodanig nauwelijks expliciet aandacht kreeg. Pas in de tijd van het existentialisme wordt angst een object van studie. Maar, wordt door de wetenschappelijke bestudering ‘angst’ als subjectief fenomeen gerationaliseerd en verpsychopathologiseerd? Wordt in onze tijd de existentiële betekenis van ‘angst’ ontkracht en worden daarmee de creatieve bronnen ervan drooggelegd? angst

verschenen: April 1992, blz. 604

jaargang: 59/07