Frederik Bokshoorn

Antieke ‘economie’ : misstanden en misverstanden

De stelling van de auteur is dat de Romeinen nooit ‘staathuishoudkunde’ hebben gekend en zelfs bij het beheren van hun wereldrijk altijd zijn blijven staan bij de ‘huishoudkunde’ in engere zin. Gevolg hiervan is geweest dat het Romeinse rijk het begeven heeft bij de eerste grote inflatie die het trof onder Diocletianus.

verschenen: Juni 1975, blz. 781

jaargang: 42/09