Jaak De Maere

Anton Mussert: een iets te keurige burgerman

Y. Meyers biografie over de Nederlandse collaboratieleider Anton Mussert heeft in Nederland zoveel stof doen opwaaien, dat de discussie daaromtrent een welhaast natoinale aangelegenheid werd, vergelijkbaar met de polemiek die in Vlaanderen om Maurice De Wilde’s Nieuwe Orde was ontstaan. Al is de door het boek gewerkte ‘verontrusting’ een allicht veelzeggend symptoom, het historisch-wetenschappelijk gehalte van Meyers idealiserende en apologetische geschiedschrijving bleef ver beneden de verwachte en veriste maat.

verschenen: September 1984, blz. 1015

jaargang: 51/11