Rob Devos

Antonio Gramsci

De rol van de intellectuelen

Gramsci (1891-1937) geldt nog steeds als de allicht belangrijkste theoreticus van het marxisme die Italië in onze eeuw heeft voortgebracht. Ofschoon ook Gramsci uitdrukkelijk vasthield aan de materialistische interpretatie van de fameuze relatie tussen (economische) onderbouw en (ideologische) bovenbouw, beklemtoonde hij op hoogst originele wijze de enigermate zelfstandige en zeer gewichtige rol van de ‘intellectuelen’ zowel in de boven- als ten aanzien van de onderbouw.

verschenen: Februari 1985, blz. 418

jaargang: 52/05