Koen Boey

Antonio Negri. Arbeiderswetenschap en arbeidersautonomie

Van medeplichtigheid met het rode terrorisme beticht, is Antonio Negri voor alles een eigenzinnige theoreticus van het marxisme, die zich verregaand distantieerde van de Italiaanse communistische partij. Op grond van de keynesiaanse interpretatie van de grote crisis uit de jaren 30 ontwikkelde hij een eigen theorie over de rol die staatsinterventie en planeconomie in de daarop volgende, neokapitalistische periode hebben gespeeld. De vraag is wel of Negri zich niet in een patstelling heeft gemanoeuvreerd met zijn erg radicale ideeën, zoals o.m. de stelling dat alleen de zogeheten ‘maatschappelijke arbeiders’ van Italië het échte proletariaat belichamen dat Marx’ droom kan en zal verwezenlijken.

verschenen: November 1982, blz. 146

jaargang: 50/02