Panc Beentjes

Apocriefen en pseudepigrafen: een gat in de markt

*godsdienstige geschriften* *geschriften die buiten de Bijbel zijn gehouden*

verschenen: Juli 1984, blz. 946

jaargang: 51/10