Ludo Abicht

Appalachia en de poëzie van Don West

De bijwijlen idyllische maar meestal schrijnende en opstandige poëzie van Don West is innig verbonden met de geografische en historische context van Appalachia: een moeilijk toegankelijke bergketen langs de Oostkust van de VSA waar, na de grootscheepse ontginning van hout en steenkool, een uitermate verpauperde bevolking – letterlijk en figuurlijk – achter bleef.

verschenen: Maart 1981, blz. 511

jaargang: 48/06