Leo Geerts

Arbeidsliteratuur uit de Bondsrepubliek

In de literatuur lijkt de tijd van het louter modieuze engagement alweer voorbij. De nood aan reëel engagement is er niet minder om geworden. Door een realistische en goed georganiseerde aanpak geeft de ‘Werkkreis ‘Literatur der Arbeitswelt” blijk van een voortdurende en opmerkelijke vitaliteit.

verschenen: September 1974, blz. 1097

jaargang: 41/11