Riet Van Laer

Arbeidsverhoudingen in Zuid-Afrika II

Een nieuw beleid in de maak

Aan de hand van het Wiehahn- en Riekert-rapport en het Witboek van de regering is men in Zuid-Afrika druk in de weer om een soepeler arbeidswetgeving uit te werken, die zou kunnen leiden tot erkende vakbondsrechten voor de stedelijke Afrikanen en misschien zelfs voor de zwarte trekarbeiders en pendelaars. In de tot nog toe bekende wetsvoorstellen zijn evenwel voldoende garanties ingebouwd om de economische en politieke overheersing van de blanke minderheid te blijven verzekeren.

verschenen: April 1980, blz. 622

jaargang: 47/07