Wim Van Mulders

Architectuur als sculptuur

Projecten van Gordon Matta-Clark

Van de jong gestorven Amerikaanse kunstenaar G. Matta-Clark (1945-1978) staat het enige nog bestaande en met verdwijning bedreigde kunstwerk… te Antwerpen. Ook dit project van de kunstenaar was een soort ‘performance’: een onthullende en onthutsende ingreep in een bestaand gebouw om er de onvermoede structuren van bloot te leggen en om zo te protesteren tegen de banaliteit en de vervalkking van het heersende architecturale gebeuren.

verschenen: Juli 1980, blz. 932

jaargang: 47/10