Christophe Van Eecke

Arendtsogen

Over de verbeelding van geweld

Zowel in de media als in de kunst is er een tendens om geweld steeds directer in beeld te brengen. Maar hoe kun je geweld verbeelden zonder het uit te buiten? Vanuit Hannah Arendts boek The Origins of Totalitarianism wil dit essay aantonen dat de verbeelding van geweld pas werkelijk lukt wanneer ze uitdrukt hoe geweld mensen traumatiseert. Niet de directe uitbeelding van geweld, maar de symbolische vertolking van het trauma maakt geweld in de kunst zinvol. Dit wordt onder andere toegelicht aan de hand van de film Irréversible en het werk van Hermann Nitsch.

verschenen: Februari 2007, blz. 114

jaargang: 74/02