Johan Bastiaensen

Armoede en ontwikkeling in de jaren ’90

Een Noord-Zuid perspectief

Elk jaar publiceren verschillende instellingen van de Verenigde Naties hun jaarrapporten. Ook nu staan er merkwaardige cijfers over de sociale en economische (wan)toestand van de wereld in vermeld. Het gebrek aan solidariteit van het Noorden met het Zui den kan niet worden ontkend. De noorderlijke protectionistische praktijk blijkt bovendien in tegenstelling met het noordelijk discours over de zegeningen van de vrije markt voor het Zuiden.

verschenen: Juli 1993, blz. 602

jaargang: 60/07