Georges De Schrijver

Armoedebestrijding door ontwikkeling

Strategieën in kaart gebracht

Armoedebestrijding via het opzetten van grote ontwikkelingsprojecten is een omstreden kwestie. Sommigen verwachten er alles van, anderen zijn sceptisch: het beoogde ‘doorsijpel’-effect blijft uit en de natuur en het sociale weefsel worden aangetast. Dit artikel toont aan dat de aanpak van Amartya Sen – ontwikkeling via lager onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen – de hefboom is die ook de armsten ertoe beweegt werk te maken van een leven dat vrij is van uitbuiting en vernedering.

verschenen: April 2006, blz. 291

jaargang: 73/04