Louis Van Bladel

Arts tussen patiënt en maatschappij

De erkende verworvenheden van het Westerse Aufklärungs-ideaal – individuele vrijheid, onafhankelijkheid, gelijkheid, zelfbeschikking en de exclusieve rationaliteit van de Verlichting zelf – blijken een keerzijde te hebben van veralgemeende vereenzaming, onbewuste onderworpenheid, opgedrongen rivaliteit, concrete doelloosheid en levensbeschouwelijke uitzichtloosheid. Het is zeer de vraag of, en in welke mate, de arts van vandaag in zijn diagnose en medische praktijk, rekening kan houden met deze ‘maatschappelijke ziekten’ die minder grijpbaar zijn dan de hem vertrouwde, zogeten beschavingsziekten.

verschenen: Maart 1986, blz. 496

jaargang: 53/06