Arthur Wollants

Aspecten van de dissidentie in de Sovjet-Unie

Zelfs de onaantastbaar gewaande kernfysicus en dissident, Andrej Sacharov, werd onlangs de woestijn ingestuurd. Misschien wel, omdat vooral hij de drie erg uiteenlopende tendensen binnen de dissidentie poogde te overstijgen, door uitsluitend de kwestie van de – grondwettelijke – burgerrechten aan de orde te stellen.

verschenen: Maart 1980, blz. 499

jaargang: 47/06