Flor Bertiau

Astronomie versus astrologie

De invloed die uitgaat van de planeten en de sterren op de mens is, onafhankelijk van de aard van deze invloed (aantrekkingskracht, magnetisme, warmte, etc.), zo klein dat men enkel in het geval van de zon en maan van een echte invloed kan spreken en dan nog slechts t.o.v. de vorm van de aarde en het magnetisch veld rond de aarde. Twee verschijnselen die astrologisch onbelangrijk zijn. Beroep doen op astrologie is vluchten voor de eigen verantwoordelijkheid. astronomie versus astrologie

verschenen: Februari 1992, blz. 426

jaargang: 59/05