Henk Jans

Augustinus: A Man For All Seasons

Hoe toegankelijk, laat staan actueel kan een nog zo grote, historische figuur als Augustinus zijn in een tijdsgewricht als het onze, dat zo zeer van het zijne veschilt? Met de bijdragen van F. Van der Meer, T.J. van Bavel en L. Janssen is de allicht toch geïnteresseerde, Nederlandstalige ‘leek’, de jongste decennia en jaren uitstekend gediend geweest en kan hij voortaan, naar eigen belangstelling, vermogen of godsvrucht, de uitzonderlijke, zowel literaire als menselijke en christelijke kwaliteit van Augustinus’ oeuvre en persoon opnieuw ontdekken en er dieper in doordringen.

verschenen: December 1986, blz. 258

jaargang: 54/03