Joost van Neer

Augustinus, van retor tot magister

De intellectuele en spirituele bekering van Augustinus (354-430) had grote gevolgen voor zijn positie als retor. Wie retor was geworden, had de hoogst haalbare maatschappelijke positie bereikt. Augustinus vereenzelvigde die functie echter in toenemende mate met leugen, hoogmoed en onvrijheid, zodat hij na zijn bekering zijn carrière vaarwel zei. Hij verlangde nu naar waarheid, nederigheid en vrijheid en die meende hij te kunnen vinden in het magisterschap. Dit artikel beschrijft Augustinus’ weg naar en terugkeer van de maatschappelijke top, alsook de manier waarop hij afstand deed van zijn functie.

verschenen: September 2005, blz. 699

jaargang: 72/08