Jan Vermeersch

Auschwitz: zullen we het ooit begrijpen?

*Van Den Berghe* *Met de dood voor ogen* *Begrip en onbegrip tussen overlevenden van nazi-kampen en buitenstaanders* *ooggetuige* *auschwitz* *concentratiekamp*

verschenen: Juni 1988, blz. 845

jaargang: 55/09