Paul Casparie

Automatiseren gebeurt niet met gezond verstand

De ons als economische noodzaak en betrouwbare garant van een nog veel humaner samenleving en opgedrongen automatisering blijkt in de praktijk ook zichtbare nadelen te hebben: een alsmaar onverschilliger en vaak zelfs minder efficiënte dienstverlening, een over-informatie die de echte communicatie veeleer verstoort dan bevordert, en natuurlijk de al eerder erkende negatieve weerslag op werkgelegenheid. Het weergaloze vernuft van de computer is geen bruikbare ersatz voor het (gezonde) verstand van de mens.

verschenen: Februari 1984, blz. 449

jaargang: 51/05