R.P. de Moel

Automatisering in tegenspraak

De computer is nog lang niet geïntegreerd in de samenleving, hoewel een zo eenvoudig middel als het zakrekenmachientje mensen vertrouwd maakt met het gemak dat men ervan heeft. De auteur geeft een overzicht van de stand van zaken met computers op dit ogenblik, verworvenheden, mogelijkheden en moeilijkheden.

verschenen: Maart 1977, blz. 483

jaargang: 44/06