Herman De Dijn

Autonomie en zelfbeschikkingsrecht

Deze bijdrage onderzoekt de autonomiegedachte zoals ze functioneert in de geesten van vele tijdgenoten. Het gaat om een complexe notie met verschillende componenten, waarvan eerst de oorsprong wordt onderzocht en dan de problemen die ermee verbonden zijn. Het zelfbeschikkingsrecht zoals het vandaag wordt begrepen, is natuurlijk nauw verbonden met die idee van autonomie. Geen wonder dat het eveneens problematisch is. Ten slotte wordt de vraag gesteld waar de sterke aantrekkingskracht van de zelfbeschikkingsidee vandaan komt.

verschenen: Maart 2010, blz. 205

jaargang: 77/03