Frans Boenders

Ayer over Russell

De veelzijdige en veel-schrijvende Bertrand Russel is tot ver buiten Engeland een controversiële figuur gebleven. Ayer, zijn leerling, vriend en geestelijk erfgenaam, belicht in dit vraaggesprek de achtergronden van Russells denken en handelen, en met name ook de kloof tussen zijn filosofie van de (objectieve) kennis en zijn stellige ethische opties.

verschenen: Februari 1974, blz. 438

jaargang: 41/05