Kees Hertogh

Bachelard II. De poëtica van de ruimte

In een reeks suties die men met Bachelard een poëtica van de ruimte zou kunnen heten, betoogde de Franse filosoof dat alleen de literaire verbeelding een wereld ontsluit die ‘mooi is, alvorens (louter wetenschappelijk bezien) waar te zijn’. De volstrekt eigen-aardige wijze waarop de dichterlijke mens de wereld bewoont zou hem pas in staat stellen om daar ook bij zichzelf thuis te komen en thuis te zijn.

verschenen: November 1987, blz. 112

jaargang: 55/02