Carlos Tindemans

Balans van het deficit: Frisch, Bernhardt, Dürrenmatt

Frisch’ tweede dagboek speelde al met de gedachte dat het feit, dat we mekaar na de dood allen weer zouden ontmoeten, huist de angst voor de dood verklaart. Het dodenrijk bevat dan ook precies dezelfde kenmerken als het leven, met dit verschil dat de dood als de waarheid over het leven moet worden gezien. Deze thematiek staat verwerkt in Frisch’ laatste dramatische tekst ‘Triptychon’, hier diepgaand ontleed. Een aanleiding om ook een evaluatie van Bernhardt en Dürrenmatt voor te stellen.

verschenen: Juli 1979, blz. 934

jaargang: 46/10