Jan Koenot

Barnett Newman: kunst als metafysische oefening

In zijn zoektocht naar het absolute heeft de Amerikaanse schilder Barnett Newman een oeuvre voortgebracht dat alle verwijzingen naar de natuur en de traditie achter zich laat. Hij heeft te midden van de chaos die de wereld na de Tweede Wereldoorlog geworden was, een nieuwe ‘sublieme’ kunst geschapen. De emotionele geladenheid ervan benoemt hij met woorden uit de joodse traditie. Op de tentoonstelling die tot begin januari 2003 in Londen loopt, is ook zijn ‘abstracte’ Kruisweg te zien.

verschenen: November 2002, blz. 913

jaargang: 69/10