K. Deburchgrave

Barry Lyndon : figuren in Kubrickland

Met zijn jongste film heeft Kubrich tot aller verrassing aangeknoopt bij het vergeten of ‘versleten’ genre van de historische kostuumfilm. De auteur vergelijkt Kubrichks exploot met het lieterair model ervan, de weinig bekende roman van Thackeray, en signaleert hoe uiteenlopend de Angelsaksische en de continentaal-europese kritiek hebben gereageerd op een z.i. toch originele reanimatie van een oud filmgenre.

verschenen: Juni 1977, blz. 821

jaargang: 44/09