Hermann Janssen

Basisgemeenschappen in Afrika

Over kerkelijke basisgemeenschappen in Latijns- en Centraal-Amerika hebben wij hier al het nodige gepubliceerd. Maar ook in Afrika is een dergelijk proces al geruime tijd aan de gang. Als dit een poging is om de ‘kerk ter plaatse’ te realiseren, spreekt het vanzelf dat de beweging naargelang plaats en omstandigheden grote regionale verschillen zal vertonen. In Afrika gaat het niet in de eerste plaats om ‘bevrijding’, maar om ‘solidariteit’ en ‘een eenheid van geloof en leven’, twee wezenlijke componenten van de Afrikaanse traditie en religie die door de moderne ontwikkeling in de verdrukking dreigen te komen.

verschenen: Januari 1986, blz. 305

jaargang: 53/04