Leonardo Boff

Basisgemeente en kerk

In de drukte over ‘verdachte’ theologen werd veelal weinig aandacht besteed aan de inhoudelijke aspecten van de controverse: wat zij nu eigenlijk zeiden of betoogden. L. Boff, hier zelf aan het woord, behandelt de verhouding, de spanningen en conflicten tussen basisgemeenschap en kerk-instituut op verrassend lucide en allerminst eenzijdige of sectaire manier.

verschenen: September 1980, blz. 976

jaargang: 47/11